Vše

(Námět: recursoseducativostic.jimdofree)
  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
pravítko
barevné fixy

Provedení

Narýsujeme mísu a pozadí. Nakreslíme např. jablka.
Obrysové čáry obtáhneme silnějším fixem.

Plochy vyplníme s rovnoběžnými čarami.
Vzdálenost mezi čarami odhadujeme od oka.
U sousedících ploch změníme směr rovnoběžných čar.