Vše

(Námět: Yankeetown Art, 5. roč.)
    
                                                 barevné popisovače – fixy
   
                                                                  pastelky
Materiál a pomůcky

papír A4
kružítko nebo kružítko pro fix
tužka nebo fix 0,7 mm
trojúhelník s ryskou
pravítko
barevné fixy, pastelky…
 
           kružítko na fix nebo pastelku

Provedení

Papír si položíme na šířku.
Vyznačíme si bod – střed kružnice.
Sestrojíme kružnici.
Sestrojíme dva navzájem kolmé průměry (A).
Nakreslíme síť (B).   
   
                         A                                                                B

Podle pravítka narýsujeme úhlopříčky a osy stran (C).
 
                                       C
V každém druhém prostoru nakreslíme oblouky prohnuté nahoru.
V sousedním prostoru budou oblouky prohnuté na opačnou stranu.
     
Obrázek vybarvíme.