Vše

(Námět: Kids Artists)
   

Materiál a pomůcky

černý papír A4 – 2 ks
bílá pastelka
olejové pastely
nůžky
lepidlo
pravítko
ořezávátko na pastely

Provedení

Jeden černý papír zúžíme o 4 cm vodorovně i svisle.
Papír si položíme na výšku a pastelkou si načrtneme jednoduchou
kopcovitou krajinu.
   

Kopce vybarvíme s olejovými pastely.
Mezi jednotlivými kopci vynecháváme mezery.
Mezery vyplníme s černým pastelem.
Hrot pastelu si upravujeme ořezávátkem.
Dokreslíme svítící měsíc a oblohu.
 
List otočíme.
Na zadní stranu výkresu nakreslíme strom s pěti větvemi,
které vedou až k okraji papíru.

Vzniklé díly vystřihneme a poskládáme na větší papír 2 cm od okrajů.
Pomocí vystřiženého stromu si zkontrolujeme, zda jsme kousky umístili správně.
Dílky 1 - 6 nalepíme, barevný strom odstraníme.