Vše

(Námět: Georgetown Elementary Art Blog, 3. – 5. roč.)

       

Materiál a pomůcky

fotoaparát nebo mobilní telefon
bílá čtvrtka (kreslicí karton) A4
černý papír A4 - pozadí
sada černých permanentních fixů (popisovačů)
upravené obrázky rostlin
menší listy pro otisk
červená temperová barva v kelímku
štětec

Provedení

Na vycházce si nasbíráme několik druhů travin a lučních květin.
Rostliny vyfotografujeme.
V některém počítačovém programu upravíme fotografii
na černobílý obrázek a vyčistíme pozadí.
Zde použit program Microsoft Office Word – panel nástrojů
Obrázek → Barva – černobílý → Více jasu → Více kontrastu
a program Malování (guma) pokud zůstaly na pozadí skvrny.
Upravíme si velikost a získáme zajímavé předlohy pro kreslení.

Čtvrtku si zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.
S různě silnými fixy kreslíme rostliny.
Na rubovou stranu menšího listu naneseme temperovou
barvu a list otiskneme (děti si vyzkouší tisk nejdříve na novinách).
Zaschlý výkres nalepíme do středu černého papíru.