Vše

   

   

   

Zátiší je umělecké dílo, jež vkusně zobrazuje neživé předměty, obvykle běžné, které mohou být přírodního původu (ovoce, zelenina, rostliny nebo přírodniny) nebo vyrobené člověkem (sklenice, dýmky, atd.) v umělém prostředí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zátiší - výňatek


Námět: WELCOME TO MS. LONG'S CLASS

   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
zbytek čtvrtky 10 x 10 cm
tužka, guma, nůžky
olejové pastely + ořezávátko na pastely
anilinové vodové barvy + štětec
ukázky zátiší Paula Cézanna

Provedení

Výroba šablony

Přes celý karton 10 x 10 cm nakreslíme tvar jablka a vystřihneme.

      

Obkreslování podle šablony

Budeme obkreslovat 3 – 4 jablka. První jablko obkreslíme přibližně do středu papíru.
Další jablka obkreslujeme tak, aby se částečně překrývala nebo některé leželo na boku.
Nepotřebné čáry tužkou vygumujeme.

   

Malování s olejovými pastely

Jablíčka

Dětem vysvětlíme, že jablko by nemělo být pouze červené, žluté nebo zelené.
I olejové pastely lze míchat. Barvy mícháme tak, že klademe jednu na povrch
předešlé (např. žlutá + červená).

Jablka obtáhneme s černým olejovým pastelem. Nakreslíme čáru horizontu.
Hrot pastelu si upravujeme s ořezávátkem.

   

Pozadí

S olejovými pastely namalujeme na stěnu a ubrus jednoduché vzory.
Použijeme jiné barvy než na jablka (např. modrou, růžovou, hnědou, fialovou).

Prostor mezi vzory vyplníme s anilinovými barvami. Můžeme použít stejné barvy
jako na jablkách (žlutá, červená, oranžová nebo zelená).

   

S černým pastelem dokreslíme stopku.

Námět: Brunswick Acres Elementary School


  
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
zbytek čtvrtky 10 x 10 cm
tužka, guma
černý permanentní fix (např. CENTOPEN,  PERMANENT – M -)
temperové barvy + štětec
nůžky

Provedení

Výroba šablony, obkreslování podle šablony

Přes celý karton 10 x 10 cm nakreslíme tvar jablka a vystřihneme.

Budeme obkreslovat 3 – 4 jablka.
Jablka obkreslujeme tak, aby se částečně překrývala.
Nepotřebné čáry tužkou vygumujeme.

Malování s temperovými barvami

Jablka obtáhneme s černým permanentním fixem.
Nakreslíme čáru horizontu.

   

Jablka vybarvíme s temperovými barvami.

   

Pozadí (stěna, ubrus)

Vybereme si dvojici kontrastních barev (např. hnědá, žlutá). Ubrus vybarvíme
s hnědou barvou. Po zaschnutí namalujeme vzory se žlutou barvou.
Použili jsme tekutou temperovou barvu Creall, kterou jsme  již neředili vodou.
Vybereme si další dvojici kontrastních barev (např. světle žlutá, zelená ) a vypracujeme
stěnu.

       

Obměna

   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4 – 2 ks
zbytek čtvrtky 10 x 10 cm
tužka, guma
tmavě hnědý fix
vodové a anilinové barvy + štětec
kuchyňská houbička
korkové špunty, bublinková fólie a jiné předměty vhodné k otisku
tekuté temperové barvy např. Creall + štětec + tácek
nůžky
lepidlo

Provedení

Výroba šablony

Přes celý karton 10 x 10 cm nakreslíme tvar jablka a vystřihneme.

Kreslení a malování jablíček

Na první čtvrtku obkreslíme 3 – 4 jablka.
Jablka vybarvíme s vodovými barvami a necháme uschnout.

   

Malování pozadí

Tužkou nakreslíme čáru horizontu.
Polovinu čtvrtky navlhčíme.
Kousek houbičky namočíme ve vodě a pak v anilinové barvě.
Barvu rozetřeme na navlhčenou část čtvrtky.
Po zaschnutí vypracujeme stejným způsobem druhou polovinu čtvrtky.

   

Po zaschnutí natiskneme vzory. Vzory tiskneme s neředěnou tekutou temperou.
Na stěnu např. sytě oranžové otisky gumy, na ubrus otisky zátky se zelenou barvou.

   

Dokončení

Jablíčka pečlivě vystřihneme a nalepíme na suché pozadí.
S hnědým fixem dokreslíme stopky.