Vše

(Námět: The Colorful Art Palette)
 

 

Nábřeží je zpevněný vyvýšený prostor podél řeky v městské nebo vesnické zástavbě,
zpravidla sloužící i jako pozemní komunikace.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nábřeží - výňatek

Materiál a pomůcky

černý papír A4
nabarvené papíry (můžeme je nahradit barevnými papíry)
raznice čtverců, kruhů – nemusí být
nůžky
lepidlo

Provedení

Z nabarvených papírů vystřihneme jednotlivé části obrázku.

Most přilepíme asi 5 cm nad dolním okrajem černého papíru.

  

Přibližně půl centimetru nad mostem přilepíme domy.
Pod most nalepíme loďky.
Přilepíme detaily (okna, dveře, vlnky).

  

Šablony