Vše

     

                   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4 – 2 ks
plochý štětec nebo kartáček na zuby
různé odstíny modrých temperových barev a bílá
tužka, nůžky
paleta
několik kancelářských sponek
lepidlo se třpytkami (nemusí být)
zbytky barevných papírů
lepidlo v tyčince Kores
igelitový ubrus nebo noviny (ochrana pracovní plochy)

Provedení

Výroba šablony

Na čtvrtku si nakreslíme obrys sněhuláka a vystřihneme.
   

Nanášení barvy přes šablonu

Čtvrtku A4 si položíme na výšku.
Šablonu přichytíme s kancelářskými sponkami.

Pracovní plochu zakryjeme novinami. Na noviny položíme čtvrtku se šablonou.
Na paletě si rozmícháme odstíny modrých temperových barev.
Starý kartáček namočíme do barvy, a pak ho podržíme nad papírem; prstem přejíždíme
po štětinách tak, aby barva skapávala na papír.
Místo prstu můžeme použít pravítko nebo kousek kartonu. Pravítkem přejíždíme
po štětinách směrem k sobě.

   

Koláž, dokončení

Z barevných papírů vystřihneme hrnec (klobouk), nos, knoflíky, koště a nalepíme.
Obrázek můžeme nalepit na modré pozadí a ozdobit se třpytkami.

Sněhulák – přáníčko
(Námět: DecoArt)

    
 
Materiál a pomůcky

kreslicí karton A5
kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou, tužka
tmavě modrý fix
temperové barvy (modré odstíny a bílá)
plochý štětec nebo starý kartáček na zuby
zbytek kartonu → šablona
zbytky barevných papírů
nůžky
lepidlo v tyčince KORES

Provedení

Překládání čtvrtky – přání

Čtvrtku A5 přeložíme na polovinu.
Než papír přehneme, uděláme v místě budoucího ohybu rýhu:
táhneme špičku nůžtiček nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír složíme a uhladíme nehtem.

Výroba šablony

Na zbytek čtvrtky si sestrojíme kružnici o poloměru r = 5,5 cm, narýsujeme průměr.
8,5 cm od pravého okraje si vyznačíme kolmici a obrazec vystřihneme.
 

Nanášení barvy přes šablonu

Šablonu položíme na vrchní stranu rozloženého přání a přerušovanou čáru
šablony si srovnáme s ohybem přáníčka.

Na paletě si rozmícháme odstíny modrých temperových barev.
Starý kartáček namočíme do barvy, a pak ho podržíme nad papírem; prstem přejíždíme
po štětinách tak, aby barva skapávala na papír. Volnou rukou si šablonu přidržujeme.

Opatrně odstraníme šablonu. Dáváme pozor, abychom si nerozmazali barvy.
 
   

Koláž, dokončení

Z barevných papírů vystřihneme oči, nos, pusu a přilepíme.
S modrým fixem napíšeme text.
    

 
Šablony