Vše

(Námět: Kids Artists)
  

  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
barevný papír A4 → pozadí
tužka, pravítko
silný černý fix, jemný fix
nůžky, lepidlo
temperové barvy v základních barvách + štětce
paleta, tácek ..

Provedení

Prohlédneme si práce G. Chaissaca. Všímáme si výrazných černých čar,
které oddělují barevné plochy a jednoduché kresby obličeje.

Čtvrtku zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.

Na čtvrtku nakreslíme hlavu a jednu nebo více končetin.
Označíme si je tužkou, protože musí zůstat bílé.
Papír rozdělíme vlnovkami na menší části.

  

Vybereme si dvě základní barvy, které budeme mezi sebou míchat.
Začneme světlejší barvou, do které budeme postupně přidávat barvu tmavší.

  

Když je výkres suchý, obtáhneme každou barvu s černým silným fixem.
Nakonec nakreslíme do obličeje oči, nos a ústa.

  

Práci vlepíme do středu barevného papíru.

Barvy primární (základní) – červená, modrá, žlutá nelze namíchat z jiných
barev.

Barvy sekundární (podvojné) – fialová, zelená, oranžová vznikají vzájemným
smíšením základních barev (červená + modrá = fialová, žlutá + modrá = zelená,
červená + žlutá = oranžová).

Poznámka

Zbylé rozmíchané barvy rozetřeme na čtvrtku.
Nabarvené čtvrtky použijeme k jiné výtvarné činnosti (koláž, mozaika).

 

Obměna 1

Obrázek namalujeme s pestrými barvami.
Pestré barvy jsou všechny barvy kromě bílé, šedé a černé.

 

Obměna 2 - koláž

Obrázek vypracujeme z barevných papírů.

 

Čtvrtku zmenšíme o 6 cm vodorovně i svisle.
Ze zbytků barevných papírů vystříháme různé organické tvary a lepíme je na čtvrtku.
Silným permanentním fixem zvýrazníme obrysy každého tvaru.
Tenčím fixem nakreslíme obličeje.
Hotovou koláž nalepíme do středu druhé čtvrtky A4.