Vše

(Námět: A Fashion Star)
  
                    voskové pastely                                            tvrdé pastely

Materiál a pomůcky

kancelářský papír A4
čerstvý list s výraznou žilnatinou
voskové nebo tvrdé pastely (GIOCONDA  HARD  PASTELS)

Provedení

Z voskového pastelu odstraníme papírový obal a přelomíme ho na polovinu.
List položíme pod papír s výraznou žilnatinou nahoru. Boční stranou pastelu
přejíždíme po povrchu listu a papíru tak dlouho, až se list zvýrazní.

  

Prostor mezi listy vyplníme vodorovnými čarami.