Vše

(Námět: The Kitchen Table Classroom)
   

   

Materiál a pomůcky

2 ks kreslicí karton A4
velký vylisovaný list nebo šablona listu
vodové a temperové barvy +  štětec
pravítko, tužka, hnědý fix, lepidlo
nůžky,  řezačka

Provedení

Na čtvrtku si obkreslíme list.
Přejdeme k oknu (nebo použijeme LightPad) a list překreslíme i na druhou čtvrtku.

     

První obrázek vybarvíme s vodovými barvami a druhý s temperovými.

   

Obrysy a žilkování zvýrazníme s hnědým fixem.

   

U dolního okraje prvního obrázku si narýsujeme 1,5 cm široký pruh,
který odstřihneme. Ostatní pruhy jsou široké 2 cm. Pruhy očíslujeme
a nastříháme (nebo použijeme řezačku).

U dolního okraje druhého obrázku si narýsujeme 1,5 cm široký pruh.
Svisle narýsujeme 1,5 cm široké pruhy, které rozstřihneme k vyznačenému
vodorovnému 1,5 cm širokému pruhu.

   

Nastříhané pruhy proplétáme osnovou.
Podle potřeby nastříhané pruhy o kousek (1 – 2 mm) zúžíme.

   

Konce pruhů přilepíme z lícové i rubové strany.

Obměna

Místo čtvrtky můžeme obrázky namalovat na kancelářský papír A4.

      

Při stříhání osnovy (osnova = svislé pruhy) musíme zachovat 1,5 cm
proužek i u horního okraje papíru.

Pro osnovu jsme si vybrali obrázek se zeleným pozadím.
Obrázek  přeložíme na polovinu kratšími stranami k sobě.
U otevřeného okraje si narýsujeme vodorovně 1,5 cm široký pruh.
Svisle narýsujeme 14 pruhů o šiřce 1,5 cm.
Svislé pruhy rozstřihneme k vyznačené lince 1,5 cm.

 

Na obrázek s fialovým pozadím si narýsujeme u horního i dolního
okraje 1,5 cm široké proužky, které odstřihneme a zahodíme.

Na papír (21 x 26,5 cm) narýsujeme vodorovné pruhy o šířce cca 2 cm.
Asi u čtyřech pruhů přidáme 1 mm.
Pruhy si očíslujeme a nastříháme.

    

Nastříhané pruhy proplétáme osnovou.
Podle potřeby nastříhané pruhy o kousek (1 – 2 mm) zúžíme.

 

Konce pruhů přilepíme z lícové i rubové strany.

Šablony