Vše

 

                      
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.


V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Tři_králové - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
omalovánka
tužka nebo modrá pastelka, okrový suchý pastel
temperové barvy + štětec, plochý štětec
pastelky
zlaté gelové pero
nůžky
lepidlo


Provedení

Čtvrtku si položíme na výšku.
V horní polovině nakreslíme siluetu města a výkres vybarvíme s tmavě
modrou a světle modrou barvou.

    

S bílou barvou namalujeme hvězdu.
Smícháme bílou temperovou barvu s vodou a plochým štětcem rozprášíme barvu
na výkres (štětec namočíme do barvy, a pak ho podržíme nad papírem; prstem
přejíždíme po štětinách tak, aby barva skapávala na papír).

 

 

Omalovánku vybarvíme s pastelkami a některé detaily se zlatým gelovým perem.
Postavy pečlivě vystřihneme a vlepíme do výkresu.

 
Pod nohy králů rozetřeme okrový pastel.Omalovánka

 
http://www.oncoloring.com/three-kings-single-file-coloring-page_16258.html