Vše


                                                                            nabarvená matrice
Materiál a pomůcky

kancelářský papír
tužka
polystyrénový tácek
nůžky
barevný papír A4 - pozadí
sada fixů (ředitelných vodou)
polévková lžíce
papírové utěrky
lepidlo v tyčince KORES

Provedení

Z tácku odstřihneme zaoblené okraje.
Zatlačováním s tužkou vytvoříme jednoduchý obrázek.
Matrici nabarvíme s fixy.
Nedotýkáme se již nabarvených částí.
Na nabarvenou matrici položíme kancelářský papír a přidržíme rukou.
Lžící přejíždíme a zároveň tlačíme na papír, aby se obrázek pěkně otiskl.
Obrázky vystřihneme a přilepíme na barevné pozadí.
 
Zbytky barev utřeme s papírovou utěrkou.
Matrice je připravená k dalšímu barvení a tisku.
Je dobré si tisk nejdříve vyzkoušet na nepotřebném papíru.