Vše

 

V Česku se slaví jeho svátek 11. listopadu a je s ním spojeno mnoho tradic či pranostik. Jedni čekají, že Svatý Martin přijede na bílém koni (čekají první sníh), druzí ochutnávají první letošní, tzv. Svatomartinské víno nebo v poslední době často i Svatomartinské pivo. Tento svátek je dnem, kdy se lidé setkávají s dobrými přáteli nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad martinskou husou či martinským pečivem. Sv. Martin je totiž mj. patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se do husince, hejno hus ho ale svým hýkáním prozradilo, a tak musel tu poctu přijmout.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
vytištěná omalovánka koně
pastelky
modré temperové barvy a bílá
plochý štětec
špejle
nůžky
lepidlo
lepidlo se třpytkami
hvězdičky (drobná vánoční dekorace nebo samolepky)


Provedení

Krok 1 – pozadí

Čtvrtku si položíme na výšku.
S odstíny modré namalujeme oblohu a necháme uschnout.
S bílou barvou a špejlí natiskneme sníh.

Krok 2 – dokreslení postavy, dokončení

Zopakujeme si základní proporce lidského těla.

Velikost hlavy v poměru k tělu je u dospělého člověka asi 1 : 8, čili hlava
je přibližně osmkrát obsažena v celkové výšce figury.

Polovina celkové výšky je v klínu (rozkroku) figury.
Nohy tedy tvoří přibližně polovinu celkové výšky.
Kolena jsou v polovině nohou.

Paže volně visící podél těla sahají při natažených prstech asi do půli stehen.
Lokty jsou ve výšce pasu.

 
Na upravenou omalovánku koně dokreslíme jezdce a vybarvíme.

 

Obrázek pečlivě vystřihneme, nalepíme na pozadí a ozdobíme se třpytkami,
hvězdičkami … .

 

Původní omalovánka: http://www.peppitext.de/Ausmalbilder_Tiere_P-S/1_Horse.gif

 
Upravená omalovánka

 
Selské tradice a pranostiky

Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Na mnoha místech se konaly poutě, hojně se pořádala martinská posvícení. Hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky nebo podkovy (zvané martiny) a roháče. Jídla byla tučná, jako by se chtěli lidé připravit na dlouhou chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední pečení před šestitýdenním adventním postem. Tento den končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. Konávaly se dobytčí či výroční trhy. V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Děti i hospodáři čekali na první sníh, neboť podle pranostiky Svatý Martin přijede na bílém koni. Lidé si odpozorovaný klimatický jev spojily se světcem, často zobrazovaným na koni, a tak vznikla tato poetická představa. Mezi další pranostiky, které též předpovídají příchod zimy, patří například: Na svatého Martina, bývá dobrá peřina, Martinův led, bude vodou hned nebo Na svatého Martina, kouřívá se z komína.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours - výňatek