Vše

(Námět: Creatief talent @ SASK!)
 

Hlavním cílem op-artového výtvarného díla je podnítit vizuální aktivitu diváka, a tím vyvolat určitou iluzi (tj. iluzi pohybu, iluzi nestability, iluzi trojrozměrného prostoru), čehož jeho autoři dosahují nejčastěji pomocí rastrů, překrývajících se lineárních a plošných útvarů aj. geometrických obrazců. Pokud divák sleduje dílo dostatečně dlouho a soustředěně, dochází v důsledku únavy receptorů sítnic k vytvoření iluze pohybu nebo i iluze barev. Klasická op-artová díla byla zpočátku černobílá, v pozdějším období 60.-70. let se objevují i obrazy a obrazce barevné.

Zdroj: http://www.artslexikon.cz/index.php?title=Op-art - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
kružítko, šablona kruhů
černý fix
pravítko
plastická guma
sada pastelek

Provedení

Černobílý op-art

Čtvrtku si položíme na šířku.
Vyznačíme si bod a sestrojíme soustředné kružnice.

 

Přes střed kružnic narýsujeme přímky → paprsky.
Tvary vybarvíme střídavě s černým fixem.

  

Kruhy -  barevné přechody

Na pozadí sestrojíme kruhy. Některé kruhy se mohou překrývat.

Kruhy vybarvíme pomocí rovnoběžného šrafování.
Hrot pastelky nesmí být příliš ostrý.
Kreslíme čárky těsně vedle sebe, aniž bychom zvedli pastelku z papíru.

  

Menší kruhy můžeme stínovat bez předkreslování přes šablonu kruhů.
 


Op-art – návody

Vyznačíme si bod → střed kružnice.
Sestrojíme kružnici.
Sestrojíme dva navzájem kolmé průměry.
Nakreslíme síť.

 
                                                                                        
S tužkou si narýsujeme přímku.
Na přímce si vyznačíme bod → střed nejmenší kružnice.
Středy posunujeme směrem vpravo a zároveň zvětšujeme poloměr kružnice.
Přes kružnice narýsujeme rovnoběžné přímky.
Vzdálenost mezi rovnoběžkami je různá.

 

Sestrojíme několik soustředných kružnic.
Od středu k okraji kreslíme zakřivené čáry.
Počet čar musí být sudý.