Vše

(Námět: MAAM.RU)
 

 

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4, zbytek kartonu → šablona domku
tužka, pravítko
temperové nebo akrylové barvy + štětec
vylisované listy, plody javoru, šupiny ze šišky …
nůžky
tavná pistole, lepidlo

Provedení

Příprava

Na vycházce si nasbíráme různě zbarvené menší listy a několik velkých,
např. javorových, ze kterých budeme stříhat domek.
Listy vložíme mezi papírové utěrky a zatížíme telefonním seznamem
nebo jinou těžkou knihou. Savý papír podle potřeby vyměňujeme.
Za 7 – 10 dní jsou listy připravené ke koláži.

Ze zbytku čtvrtky si vyrobíme šablonu domku.
Vystřihneme dva čtverce 4,5 x 4,5 cm, jeden čtverec úhlopříčně rozstřihneme
→ střecha. Dále vystřihneme čtverec 1 x 1 cm → okno.

 

Malování

Čtvrtku si položíme na šířku.
Asi 12 cm od dolního okraje si narýsujeme pomocnou linku.
Dolní část čtvrtky namalujeme s modrou barvou → řeka.
Horní část namalujeme světle modrou barvou → obloha.

   


Lepení přírodnin

Na horizont a k dolnímu okraji čtvrtky nalepíme plody javoru,
šupiny ze šišky nebo úzké listy.

   

Z velkých listů vystřihneme jednotlivé části domku.

   

Vybereme si po dvou stejných listech → stromy, které naaranžujeme na výkres.
Když jsme spokojeni, stromy i domek přilepíme.