Vše

(Námět: Nedvědová, Zatloukalová: Výtvarná tvorba, Rubico,
Olomouc 2000, ISBN 80-85839-46-6)
   

   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, guma
permanentní fix (CENTROPEN,  PERMANENT – M - , DOCUMENT 0,7 mm)
různé tiskoviny
nůžky, lepidlo
anilinové vodové barvy + štětec

Provedení

Nakreslíme si obrys zvířete, ovoce nebo nějakého předmětu.
Z tiskovin vystřihujeme různé typy písma, které vlepujeme do obrysu.

Stříhání a lepení písmen je časově náročné.

   

   
Patternuniverse.com

Děti mohou vytvořit vlastní psané písmo.
Na papír si načrtneme např. jablko a hrušku.
Vnitřek vyplníme s písmem.
Vše obtáhneme s permanentním fixem (PERMANENT – M -).

   

Prostor za písmem vybarvíme.

 

Obměna

Do vytištěné omalovánky zvířete vpisujeme písmena.
Pozadí vybarvíme s černým fixem.

   
http://www.predskolaci.cz/zviratka/6788