Vše

(Námět: KIDS & GLITTER)

   
Papírová koláž je výtvarná technika, která je založena na nalepování vytrhaných nebo vystříhaných
tvarů z papíru rozdílné síly, struktury, barvy či potisku (např. z časopisů, plakátů, map, uměleckých
reprodukcí, novin, kalendářů, dekorativních tapet apod.) na podklad.
Vystřižené prvky klademe na tužší podkladový papír do předkreslené kompozice a drobnými posuny
a úpravami zkoumáme její nejvhodnější variantu.
K podkladu koláž lepíme slabou vrstvou lepidla.
Přilepenou ji překryjeme tenkým papírem a jemným tlakem ruky vyhlazujeme její povrch.
Podle záměru můžeme koláž ještě doplnit kresbou tuší, vodovými barvami, pastelkami aj.
Nejjednodušší formou papírové koláže vhodnou i pro nejmladší děti jsou vytrhávánky (vytrhávaná koláž).

Zdroj: Výtvarné práce v materiálu – výňatek, autor: Nedvědová, Zatloukalová; Výtvarná tvorba, Rubico, ISBN 80-85839-46-6

Materiál a pomůcky

bílá čtvrtka (kreslicí karton) A4 s vytištěným vzorem ryby
šablona ryby (pokud ji nemáme vytištěnou na čtvrtce)
starý nástěnný kalendář (1 list pro každého žáka)
tužka, barevné fixy
vodové barvy (anilinky), houbička
lepidlo Herkules

Provedení

Tenkým permanentním fixem nebo tužkou si obkreslíme rybu.
Čtvrtku kolem ryby navlhčíme houbičkou a s vodovými barvami namalujeme moře.

 
Žáci si z listu kalendáře vytrhnou barevné části, které budou používat.
Začínáme lepit od ocasu k hlavě, od okrajů ke středu.
Hlavu ryby vybarvíme s fixy (dvě vrstvy, aby stopa fixem byla vidět co nejméně)
nebo ji polepíme útržky jiné barvy než tělo.

Obměna

koláž provedeme na kontrastní barevnou čtvrtku.

http://www.lbrummer68739.net/wp-content/uploads/2010/09/calendar-fish-pattern.pdf