Vše

(Námět: Kids Artists)


   
Materiál a pomůcky

kreslicí karton – čtvrtka A4
kuchyňská houbička
transparentní vodové barvy + štětec
pravítko
černý fix
kružítko na fix
 
Henrique José Teixeira Matos- ukázky prací → Google → Wikimedia Commons

Provedení

Obrázek 1 a 2

Čtvrtku navlhčíme s kuchyňskou houbičkou a nabarvíme se žlutou barvou.
Dokud je plocha mokrá, zapouštíme pestré barvy (oranžovou, červenou, modrou…)
nebo studené barvy (zelenou, modrou, fialovou).
Výkres necháme uschnout.
   
Vyznačíme si 4 - 5 bodů – středy kružnic.
S kružítkem sestrojíme kružnice o poloměru r = 1 cm.
Kolem malých kružnic sestrojíme soustředné kružnice (poloměr zvětšujeme o 0,5 -1 cm).
Kružnicemi zaplníme celý papír. 
   
Od středu kružnic k okrajům narýsujeme přímky (paprsky).
Musí jich být sudý počet a přibližně stejně daleko od sebe.
Tvary vybarvíme střídavě s černým fixem.
   

Obrázek 3 a 4

Pozadí vypracujeme stejně jako u obrázku 1 a 2.
Kružnice i prostor mezi kružnicemi vyplníme různě zakřivenými čarami.
Vzniklé tvary vybarvíme střídavě s černým fixem.