Vše

(Námět: Kids Artists, 4. – 6. roč.)


Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
barevný papír – pozadí
tužka, guma
vodové barvy
tenký štětec
permanentní fix

Čára
může být rovná, vlnitá, lomená, stočená, tenká, tlustá….

Provedení

Čtvrtku si zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.
Obrázek si můžeme zlehka předkreslit tužkou a pak obtáhnout permanentním fixem nebo kreslíme rovnou s fixem.
V horní polovině čtvrtky nakreslíme jedním tahem šest různých čar.
Ve spodní polovině čtvrtky nakreslíme domy. Začneme spodní (první) řadou. Domy kreslíme úzké, široké, nízké i vysoké. Nakreslíme různé tvary štítů a střech. 

Vybereme si sedm barev. Každý pruh mezi čarami vybarvíme s jinou barvou.
Stejné barvy použijeme i pro domy. Uschlý výkres nalepíme do středu barevného papíru.

Poznámka

Mladší děti použijí k vybarvování barevné fixy, voskové nebo olejové pastely.