Ostatní

(Námět: Arte a Scuola)
   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4 a A5
tužka
pravítko
kružítko
lepidlo v tyčince KORES
temperové barvy
štětec
paleta
černý fix
módní katalogy nebo vlastní foto nohou
kopie notového zápisu nebo novinové stránky…

Provedení

Deštník

Na čtvrtce A5 si vyznačíme bod a sestrojíme kružnici o poloměru r = 7 cm.
Vyznačíme bod na obvodu kružnice. Pomocí kružítka, které máme rozevřené  na stejnou
vzdálenost jako je poloměr (7 cm), rozdělíme obvod kružnice na šest stejných dílů.
Protilehlé body spojíme.

  
Vezmeme si do kružítka 3,5 cm a každý díl rozdělíme na polovinu.
Protilehlé body opět spojíme. V každém dílku nakreslíme oblouk.

  
Barvy

Barvy primární (základní) – červená, modrá, žlutá nelze namíchat z jiných
barev.

Barvy sekundární (podvojné) – fialová, zelená, oranžová vznikají vzájemným
smíšením základních barev (červená + modrá = fialová, žlutá + modrá = zelená,
žlutá + červená = oranžová).

Smíšením sekundární barvy s barvou primární, která je v dané sekundární barvě
už obsažena, vzniká sekundární barva druhého řádu neboli barva vedlejší
(oranžová + žlutá = žlutooranžová, oranžová + červená = červenooranžová atd.).

 

Vybarvování deštníku – míchání barev

Na paletu si dáme základní barvy.
Vrchní dílek vybarvíme žlutě.
Vynecháme tři díly a čtvrtý díl vybarvíme červeně.
Opět vynecháme tři díly a čtvrtý díl vybarvíme modře.

 

Dále bude míchat podvojné barvy.
Do žluté přidáme červenou a vybarvíme prostřední dílek mezi žlutou a červenou.
Do červené přidáme modrou a vybarvíme prostřední dílek mezi červenou a modrou.
Do žluté přidáme modrou a vybarvíme prostřední dílek mezi modrou a žlutou.

Zbývá nám namíchat vedlejší barvy.
Začneme dílkem na pravé straně žluté barvy a pokračujeme dále ve směru
hodinových ručiček.

oranžová + žlutá = žlutooranžová
oranžová + červená = červenooranžová
fialová + červená = červenofialová
fialová + modrá = modrofialová
zelená + modrá = modrozelená
zelená + žlutá = žlutozelená

   

Dokončení

S černým fixem dokreslíme do středu deštníku kolečko.
Z katalogu si vybereme vhodný obrázek nohou a vystřihneme.
Můžeme použít okopírovanou fotografii vlastních nohou.

Na čtvrtku nalepíme novinový text, kopii stránky z knihy, písničku….
Přilepíme nohy a deštník.