Ostatní

(Námět: The Small Art Teacher Blog)
     
   primární a sekundární barvy                    pestré barvy

     
       teplé a studené barvy                    komplementární barvy

Barvy primární (základní) – červená, modrá, žlutá nelze namíchat z jiných
barev.
Barvy sekundární (podvojné) – fialová, zelená, oranžová vznikají vzájemným
smíšením základních barev (červená + modrá = fialová, žlutá + modrá = zelená,
červená + žlutá = oranžová).
Teplé barvy odstíny žluté a červené (červená, oranžová, žlutá).
Studené barvy odstíny modré a zelené (zelená, modrá, fialová).
Barvy komplementární (doplňkové, kontrastní) leží v barevném kruhu naproti sobě.
Žlutá – fialová, červená – zelená, oranžová – modrá.
Pestré barvy
jsou všechny barvy mimo bílé, šedé a černé.


Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
pravítko, nůžky nebo řezačka
jemný permanentní fix
velká sada fixů
barevný papír A4 → pozadí

Provedení

Čtvrtku zúžíme o 4 cm vodorovně i svisle.

S vlnitou čárou si papír rozdělíme na vodorovné díly.
Mezi zvlněné čáry píšeme s velkými tiskacími písmeny svoje jméno.
Písmena se musí dotýkat řádků nahoře i dole.

    

Při barvení střídáme např. primární a sekundární barvy, teplé a studené barvy… .
Jednou barvou vyplníme celý uzavřený prostor mezi písmeny.