Ostatní

(Námět: Create Art With Me)
 

Roláž patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho nebo více
obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Roláž - výňatek

Materiál a pomůcky

bílý kreslicí karton A5, černý karton A4
pravítko, trojúhelník, tužka
anilinové vodové barvy + štětec nebo barevné fixy
nůžky, lepidlo v tyčince KORES

Provedení

Čtvrtku si položíme na šířku. Pomocí trojúhelníku a pravítka narýsujeme
rovnoběžky. Začneme v pravém horním rohu. 


Pásy vybarvíme s anilinovými barvami.
Na zadní stranu obrázku narýsujeme 21 proužků (1 cm) a sestupně očíslujeme.


   

Černou čtvrtku si položíme na výšku a do středu nalepíme proužek č. 11.
Proužky 10 – 1 nalepujeme do tvaru vějíře (na levé straně se spodní část
proužku částečně překrývá s předchozím proužkem).

   

Nalepíme proužky 12 – 21. Nyní se proužek částečně překrývá s předchozím
proužkem na pravé straně.

Druhý obrázek je vybarvený s fixy.
V rozích jsou proužky vyznačené pomocí kružítka.
Šíře proužku je 1 centimetr.

   

Rozstříhané proužky nalepujeme od středu čtvrtky směrem do stran.

 

Obměna

   

Můžeme použít obrázek z časopisu.

   

Obrázek rozstříháme na vodorovné nebo svislé proužky a dle vlastní fantazie lepíme
na podklad. Upravíme si velikost čtvrtky a obrázek vlepíme na barevné pozadí.  
Další možností je pohlednice.
Proužky jsou široké 0,5 cm.

    

Na světlou čtvrtku si narýsujeme pomocné linky. 
Na tužku netlačíme.
Střední část pohlednice nalepíme asi 5 cm od okraje čtvrtky.
S mírným posunem dolepíme proužky.
Vygumujeme pomocné linky.
Čtvrtku zastřihneme podle velikosti obrázku a vlepíme na barevný papír.