Ostatní

(Námět: Alma Schrader School)
   

Iniciály jsou první písmena jména a příjmení člověka.

Materiál a pomůcky

kreslicí karton 21 x 21 cm
zbytek kartonu na výrobu šablon
tužka, pravítko
nůžky
černý permanentní fix  např. CENTROPEN,  LINER  DOCUMENT 0,7 mm
sada barevných fixů nebo vodové barvy + štětec
černý fix nebo černá tuš + špička na kolorování

Provedení

Krok 1 – výroba šablony

Na zbytek čtvrtky si nakreslíme svoje iniciály a vystřihneme.

 

Můžeme si pomoci konstrukcí do čtvercové sítě.
Většina písmen je v poměru 5 : 3, písmena M a W jsou širší, 5 : 5.
    

Další možností je sestavení písmene pomocí šablony ve tvaru U.
Velikost šablony si upravíme podle potřeby, překreslíme nebo vytiskneme
na čtvrtku a vystřihneme. Otáčením a posouváním šablony sestavíme zvolené písmeno.

 

Krok 2 – kreslení podle šablony a barvení písmen

Podle šablon obkreslíme svoje iniciály na čtvrtku 21 x 21 cm.
Písmena se překrývají nebo zasahují mimo okraj papíru.
Iniciály obtáhneme s černým permanentním fixem.
Vybereme si tři barvy (analogické, teplé, studené …) a písmena vybarvíme.

   

Krok 3 – pozadí

Pozadí vyplníme s jednoduchými vzory, některé plochy vybarvíme černě.
Použijeme černý fix nebo tuš a špičku na kolorování.

 

Poznámka

Cut-n-.dry špičky na kolorování (značka: RANGER).

 

Jsou ze stejného materiálu jako kvalitní fixy pro grafické účely. S pomocí těchto špiček můžeme nanášet inkousty přesně na místa, kam potřebujeme.
Po použití špičku vypláchneme ve vodě a osušíme papírovou utěrkou.

Šablona