Ostatní

(Námět: KinderArt)
       

   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A5 nebo A4
barevné fixy nebo vodové barvy + tenký štětec
jemný permanentní fix + pravítko
kružítko na fix nebo různě velká víčka, kelímky → kruhy
šablona oválů

 

Provedení

Čtvrtku A4 si položíme na šířku a narýsujeme 10 – 15 (u formátu A5  8 – 10)
svislých různoběžných přímek.

 

Sestrojíme kružnice nebo obkreslíme různě velká víčka.
Některé kružnice (ovály) se překrývají nebo část zasahuje mimo stránku.

   

Obrázek vybarvíme s barevnými fixy.
Vybarvujeme po sloupcích a barvy pravidelně střídáme.
V dalším sloupci barvy prohodíme.