Ostatní

(Námět: Tekenschool De Kameleon)
  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
řezačka nebo pravítko, tužka, nůžky
barevný papír A4 → pozadí
tužka, černý permanentní fix
voskové nebo olejové pastely + ořezávátko na pastely
zelená vodová barva + štětec + nádobka s vodou
tenčí černá nebo bílá vlna
lepidlo, nůžky
papírová utěrka, opravný lak Tipp-Ex

Provedení

Čtvrtku zmenšíme o 2 cm vodorovně i svisle.

 

S tužkou si načrtneme velkou muchomůrku.
Do klobouku napíšeme s obrysovým písmem slovo PODZIM tak, aby se
písmena dotýkala horního a spodního okraje klobouku.

Dokreslíme nějaké podzimní plody (žaludy, kaštany, jeřabiny …) a spadané listy.

Když jsme s kresbou spokojeni, obtáhneme linky s černým permanentním fixem.

  

Obrázek vybarvíme s olejovými pastely. Hrot pastelu si upravujeme s ořezávátkem.
Při vybarvování si dáme pod ruku papírovou utěrku, abychom si obrázek neušpinili.

  

Pozadí namalujeme se zelenou vodovou barvou.

  

Po zaschnutí barvy si do rohu načrtneme kruhovou pavučinu.


Kruhová pavučina – asi nejznámější typ pavučiny, tvořený několika paprskovitě uspořádanými vlákny, propojenými spirálou. Kořist se chytá do lepkavého středu, zatímco ostatní části jsou utkané ze suššího materiálu. Pavouk pak na svou kořist číhá buď ve středu pavučiny nebo na konci tzv. signálního vlákna. Kruhovou pavučinu si staví např. křižák obecný (Araneus diadematus).
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavučina - výňatek

Na paprsky sítě naneseme lepidlo a přilepíme černá nebo bílá vlákna vlny.
Spirálu také vyhotovíme z vlny nebo ji nakreslíme s černým olejovým pastelem.
Bílého pavouka jsme nakreslili s opravným lakem Tipp-Ex.

  

 

Obrázek nalepíme na vhodně barevné pozadí.

Obrázky