Ostatní

(Námět: kcae.co.kr)
  

  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
pravítko
barevné fixy

Provedení

S tužkou si načrtneme tvar ovoce.
Vybereme si např. teplé barvy.
Obrysové čáry obtáhneme silnějším červeným fixem.

Se silnějším fixem narýsujeme 5 – 6 různoběžek.

  

Plochy vyplníme s rovnoběžnými čarami.
Vzdálenost mezi čarami odhadujeme od oka.
U sousedících ploch změníme směr rovnoběžných čar.

 

Obměna

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
pravítko
různě silné černé fixy

 

Provedení

S tužkou si načrtneme tvar ovoce.
Obrysové čáry obtáhneme silnějším fixem.
Se silnějším fixem narýsujeme 5 – 6 různoběžek.

  

Všechny plochy vyplníme rovnoběžnými čarami.
Vzdálenosti mezi čarami odhadujeme od oka.
Sousedící plochy musí mít odlišný rozestup čar nebo jiný směr (svislý, šikmý).

 

Obrázky