Ostatní

(Námět: Kids Artists 1. – 6. roč.)
 

Doodle je skicování, přesněji jde o necílené kreslení, kdy se naše mysl zaobírá něčím jiným. Jsou to jednoduché kresby, které mohou mít smysl, jejich tvar a styl je však většinou nepravidelný.
Doodle dělají hlavně mladí lidé po celém světě, nejčastěji však studenti. Tato činnost se provádí nejčastěji na nudných přednáškách, když studenti začínají podřimovat a ztrácet zájem o výklad. Doodluje se nejčastěji na okraje poznámek, popřípadě na zadní strany sešitů, neurčité tvary postupně získávají smysl.
Doodling se stejně dělá i při telefonování nebo při jiné dlouhotrvající aktivitě, při které má člověk po ruce pero a papír.
Snad nejpopulárnější verzí doodlování jsou karikatury vyučujících, spolusedících, televizních hvězd, nebo komiksových postaviček, vymyšlených osob, krajin, textur, plakátů s textem a animováním, při kterém se kreslí několik obrázků za sebou v různých scénách.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doodle

Materiál a pomůcky

bílá čtvrtka (kreslicí karton) A4
černý permanentní fix 2,5 mm
barevné fixy                                                                

Provedení

S černým permanentním fixem kreslíme jednoduché obrázky. Kresby se nesmí dotýkat.
 
Obrázky vybarvíme. Pozadí rozdělíme přímými černými čarami (fix 2,5 mm).

 

Pozadí také vyplníme s barevnými fixy. Dáváme si pozor, aby stejné barvy neležely vedle sebe.


Poznámka

V původním námětu se jedná o skupinovou práci. Učitel přilepí list papíru A1 s lepící páskou na pracovní stůl. Skupina čtyř žáků kreslí doodles s černou temperovou barvou. Po dokončení všech doodles děti spojí kresby přímými čarami. Každý student si vybere temperovou barvu a vymaluje některé tvary. Také si hlídají, aby dvě stejné barvy neležely vedle sebe.