Ostatní

(Námět: One Crayola Short, 4. roč.)
 
Materiál a pomůcky

Ryba

kancelářský papír A4
tužka
pastelky
nůžky
obrázky ryb

Pozadí

čtvrtka A4
barevné papíry
lepidlo

Provedení

Prohlédneme si obrázky ryb. Všímáme si tvaru těla a ploutví.
Na papír si načrtneme velkou rybu.
Obrysovým písmem napíšeme své jméno a rybu vybarvíme.
   
Z modrých papírů si nastříháme asi 10 cm široké pruhy.
Pruh nalepíme do horní části čtvrtky (1).
Na jedné straně ostatních pruhů vytrháme vlnovky (2) a nalepíme (3).

    
                 1                                            2                                             3

Vypracujeme dno a rostliny.
 
Rybu pečlivě vystřihneme a vlepíme na pozadí.