Lidé

(Námět: vytvarka.eu)
 

 

Materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4 – 2 ks
tužka
nůžky
lepidlo
kousek kuchyňské houbičky
temperové barvy, štětec

Provedení

Tužkou si na čtvrtku načrtneme jednoduchý tvar obličeje a vystřihneme.
Ze zbytků čtvrtky vystřihneme oči, nos, tváře ….
Vše nalepíme na druhou čtvrtku.

  

Rozmícháme si světle zelenou (červenou) temperovou barvu.

Kousek houbičky (asi 2 x 3 cm) namočíme do husté barvy, přebytečnou barvu
otřeme o hranu mističky s barvou a zlehka otiskneme.
Po otisku houbičky musí na papíře zůstat drobné tečky a ne jeden velký flek.
Děti si nejdříve vyzkouší tisk na nepotřebném papíru.

Na celý obrázek jemně tupujeme barvu, pokud nebudeme tlačit, vzniknou kolem
každého nalepeného dílku tenké bílé linie a obrázek bude dobře viditelný i z dálky.
V případě, že budeme na houbičku tlačit, vznikne souvislá kropenatá plocha
a sestavený motiv zcela zanikne.
Pokud nám obrázek přijde málo plastický, namočíme houbičku do tmavšího tónu
zelené (červené) barvy a potiskneme všechny vystouplé plochy, aby více vynikly.

Poznámka

Mladší děti nenecháváme namáčet houbičku do barvy, k nanášení barvy na houbičku
jim dáme štětec.

 

 

Obměna

Vyzkoušeli jsme naválet barvu s tiskařským válečkem.
Použili jsme již naředěné temperové barvy Creall.
Barvy jsou řidší a při nanášení na koláž se na některých místech dostaly do mezer mezi
jednotlivými tvary a do rozhraní mezi nižší a vyšší vrstvou kartonu.

  

Proto jsme po zaschnutí barvy obrázek dotvořili se suchými (prašnými) pastely.
U oranžového obličeje jsme rozetřeli tmavě růžový a žlutý pastel, u modrého obličeje
bílý a světlejší tón modrého pastelu.

    
 

 

Šablony