Lidé

(Námět: Kids Artists, 4. – 6. roč.)

Nábřeží je zpevněný vyvýšený prostor podél řeky v městské nebo vesnické zástavbě, zpravidla
sloužící i jako pozemní komunikace. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nábřeží)

Materiál a pomůcky

bílá čtvrtka A4
modrý papír A5
barevné papíry
pravítko
tužka
nůžky
lepidlo
vodové barvy
štětec

Provedení

Z barevných papírů si vystřihneme různě velké obdélníky - domy.
Střechy vystřihneme z červeného papíru, ze zbytků barevných papírů vystřihneme okna a dveře.
Domy zkompletujeme.
Na modrém papíru si narýsujeme linku 1 cm od spodního okraje.
Začneme nalepovat domy. Postupujeme od horního okraje papíru směrem k sobě.
Modrý papír s nalepenými domy přilepíme na čtvrtku.
S vodovými barvami začneme malovat zrcadlový obraz domů ve vodě. Malujeme co nejpřesněji,
ale nepoužíváme pravítko (odrazy ve vodě také nejsou rovné).
Domalujeme modrou vodu.

Výkresy dětí pověsíme vedle sebe → nábřeží.