Lidé

(Námět: Lernbasar)
   

Střed města tvořilo náměstí – tržiště, město obklopovaly hradby, nejdůležitějšími budovami byla radnice a kostel  (či klášter) a hospoda (krčma), nejvýstavnější domy okolo náměstí patřily nejbohatším měšťanům. Domy chudších či středně bohatých měšťanů se nacházely v postranních ulicích. Součástí středověkých měst však byla i rozsáhlá předměstí, v nichž stály domy řemeslníků a také zemědělské usedlosti a dvorce. Ti nejbohatší tedy bydleli ve středu, ti chudší naopak na krajích města.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Středověké_město - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
černý permanentní fix
akvarelové, anilinové nebo vodové barvy + štětec

Provedení

Návrh města

Naše město by mělo obsahovat širokou škálu architektonických stylů
(prvky Orientu, středověku atd.) i představivost dětí. Můžeme např. střídat
kopule s příkrou střechou, věž, kostel, různé tvary oken … .

Čtvrtku si položíme na výšku.
Město si můžeme předkreslit tužkou nebo kreslíme rovnou s permanentním fixem.
Začínáme kreslit ve spodní části stránky, pokračujeme další a další řadou, dokud
nepokryjeme celou stránku.

 
 
   

Malování

Naše město by mělo být hodně barevné, takže dům může mít
např. zelenou fasádu a žlutou střechu… .

 

Obrázek