Lidé

(Námět: Drip, Drop, Splatter Splash)
   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton – čtvrtka A4
barevný papír A4 - pozadí
tužka nebo pastelky, pravítko
nůžky nebo řezačka
vodové barvy + štětec
černá temperová barva, talířek
lepidlo
různě velké kousky kartonu
 

Provedení

Čtvrtku zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.
S tužkou nebo pastelkou si nakreslíme ulici.
Budovy vybarvíme s vodovými barvami.
   
Na talířku si rozmícháme černou temperovou barvu.
Kousky kartonu namáčíme do barvy a tiskneme obrysy oken, dveří i domů.
Šíři kartonu si upravujeme nůžkami.
Pokud chceme tenčí stopu otisku, použijeme karton např. z krabice od rýže.
Suchý výkres nalepíme na barevné pozadí.