Lidé

(Námět: KIDS & GLITTER, 5. roč.)
  

Pohovoříme o tom, kolik lidí nám denně pomáhá a jak my pomáháme nebo můžeme
pomoci ostatním.

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
barevný papír A4 - pozadí
tužka, pravítko, nůžky
pastelky, barevné fixy nebo pastely
jemný permanentní fix
lepidlo

Provedení

Čtvrtku zmenšíme o 3 cm vodorovně i svisle.

Ruku položíme na čtvrtku a obkreslíme ji až k zápěstí.
Pootočíme papír a ruku opět obkreslíme (celkem třikrát).
Ruce obtáhneme s černým fixem.

 

S fixy vybarvíme všechny dílky rukou.
Sousedící plochy by neměly mít stejnou barvu.

  

Vybarvíme pozadí.
Hotový výkres nalepíme do středu barevného papíru.