Lidé

(Námět: Art Projects for Kids, 2. – 5. roč.)
 
Materiál a pomůcky


bílá  čtvrtka (kreslicí karton) A4
barevný papír pro pozadí
anilinové barvy
kuchyňská houbička
štětec
noviny nebo nepotřebná brožura
tužka
černý tenký fix
podložka (igelit nebo noviny)
nůžky
lepidlo

Provedení

1.    část

V dnešní době je stále těžší sehnat černobílé noviny. Můžeme je nahradit starou brožurou.
Jednotlivé listy knihy rozebereme a každou stranu nabarvíme jinou barvou (nezapomeneme použít podložku – barvy prosakují). Dáme uschnout. Po zaschnutí zatížíme, aby se nám listy vyrovnaly.
Poznámka: žáci se mezi sebou domluví o barvách a každý nabarví cca 4-5 listů

Pokud chceme výkres lepit na barevné pozadí, nejdříve zmenšíme čtvrtku z každé strany
o 2 cm.

Bílou čtvrtku navlhčíme houbičkou a zapouštíme světle modrou a světle zelenou barvu.

2.    část

Na listy nabarvených novin nebo knihy si žáci nakreslí domy, stromy, zvíře… a vystřihnou.
Jednotlivé části si uspořádají na nabarvenou čtvrtku a nalepí. Lepit začínáme shora směrem dolů. Některé prvky zvýrazníme fixem (okna, dveře).