Lidé

(Námět: Teach Kids Art, Ch. Trowbridge)
 

 

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, guma
černé fixy (jemný a široký hrot)
papírovou utěrku pod ruku, abychom si výkres neušpinili

Provedení

Čtvrtku si položíme na šířku.

Jméno napíšeme s velkým tiskacím písmem.
Na tužku netlačíme, abychom mohli písmena opravovat.

1. Začneme prvním písmenem, které se dotkne spodní a levé strany papíru.
2. Další písmeno napíšeme tak, aby se dotýkalo prvního písmene a horního okraje papíru.

 

3. Napíšeme další písmeno stejným způsobem, tentokrát se dotkneme 2. písmene
    a spodního okraje papíru.
4. Tento postup opakujeme. Střídavě se dotýkáme horního i spodního okraje.
    Poslední písmeno jména se musí dotknout také pravé strany papíru.
     
 

5. Nyní kopírujeme tvar každého písmene. Písmena vyplníme s černým fixem.
    Opatrně vygumujeme nepotřebné čáry tužkou.

 

6. Nakonec pomocí jemného fixu vyplníme negativní prostory uvnitř písmen a kolem nich
    s jednoduchým vzorem.

 

Poznámka

Rozmístění písmen si vyzkoušíme na nepotřebném papíru.
Místo jména můžeme použít i jiná slova podle vlastního výběru.