Svátky

(Námět: Artisan de Arts)
   
                                                                                                     barevné fixy

Doodle je skicování, přesněji jde o necílené kreslení, kdy se naše mysl zaobírá něčím jiným. Jsou to jednoduché kresby, které mohou mít smysl, jejich tvar a styl je však většinou nepravidelný.
Doodle dělají hlavně mladí lidé po celém světě, nejčastěji však studenti. Tato činnost se provádí nejčastěji na nudných přednáškách, když studenti začínají podřimovat a ztrácet zájem o výklad. Doodluje se nejčastěji na okraje poznámek, popřípadě na zadní strany sešitů, neurčité tvary postupně získávají smysl.
Doodling se stejně dělá i při telefonování nebo při jiné dlouhotrvající aktivitě, při které má člověk po ruce pero a papír.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doodle - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
silnější a slabší černý (permanentní) fix
barevné fixy, vodové barvy, pastelky….

Provedení

Asi 2 cm od okrajů nakreslíme rámeček.
Čtvrtku si položíme na výšku a kreslíme různé tvary, vzory, jednoduché obrázky.

   

Když zaplníme celý papír, nakreslíme do středu obrys vánočního stromku.
Použijeme silnější fix. Stromek vybarvíme s pastelkami.
Pokud chceme vybarvovat s vodovými barvami nebo barevnými fixy,
musí být kresba provedená s permanentním popisovačem.

   

Šablona