Svátky

(Námět: a faithful attempt)
   

Materiál a pomůcky

bílý kancelářský papír A4 -  2 ks
tužka
kancelářské sponky
akrylové barvy + štětec
pravítko
nůžky
lepidlo

Provedení:

Papíry si upravíme na velikost 20 x 28 cm.
Měříme a stříháme co nejpřesněji.

Na papír si nakreslíme tři různě velká srdce.
Srdce musí být z levé i pravé strany nejméně 2 cm od okrajů
Kancelářské papíry sepneme sponkami.

Přejdeme k oknu a s tužkou si obkreslíme srdce i na druhý papír.
Obrázky vybarvíme.
Suché výkresy přes noc zatížíme, aby se vyrovnaly.

 

 

Obrázek 1 přeložíme kratšími stranami k sobě.
S tužkou a pravítkem odměříme 1,5 cm od otevřených okrajů a narýsujeme vodorovnou přímku.
K přímce narýsujeme kolmice ve vzdálenosti 2 cm.
Nůžkami kolmé linky nastříháme. Horní okraj nesmíme přestřihnout.
 

List rozložíme. Bude sloužit jako osnova ke tkaní.

Obrázek 2 si položíme na šířku.
Na delších stranách si vyznačíme body ve vzdálenosti 2 cm.
Body spojíme a vzniklé pásy očíslujeme.
Pásy očíslujeme z pravé strany od 1 do 14 a nastříháme. 
Pás č. 1 a 14 zahodíme.
Z levé strany začneme proplétat s pásem č. 2.
Pás proplétáme osnovou (nahoru, dolů, nahoru, dolů….).
V další řadě vystřídáme pořadí (dolů, nahoru…).
Konce proužků  přilepíme.

Poznámka

Práce není vhodná pro mladší děti.
Vyžaduje přesnost při stříhání i malování.
Obrázky se musí překrývat (zkontrolujeme proti světlu).

Při tkaní někomu lépe vyhovovalo proplétat pásy od stran směrem ke středu.

Šablona