Svátky

 

      

Materiál a pomůcky

kartony A5 → přání
barevné papíry A6
karton A4 → podklad pro lepení obalů
lesklé obaly od čokolád
šablony + tužka
nůžky
lepidlo (např. Kores nebo Herkules v tyčince)
zlatý nebo stříbrný fix

Provedení

Překládání čtvrtky – přání

Kreslicí karton A5 přeložíme na polovinu.
Než papír přehneme, uděláme v místě budoucího ohybu rýhu →
táhneme špičku nůžtiček nebo jiného ostrého nástroje podél pravítka.
Papír složíme a uhladíme nehtem.

Spoustu času a měření nám ušetří rýhovací deska.

Barevné papíry A6 zmenšíme na kratší i delší straně o 1 cm a nalepíme
na vrchní stranu složeného přání.

  

Lepení obalů

Z obalů trháme tenčí proužky, které lepíme na obdélník silnějšího kartonu.
Lepidlem potíráme celou zadní plochu proužku. Osvědčilo se nám tuhé
lepidlo Kores (v tyčince).

  

Na zadní stranu polepeného papíru si obkreslíme motivy, které pečlivě vystřihneme.

  

Dokončení

Motivy nalepíme na přední stranu složených přání.
Zlatým nebo stříbrným fixem narýsujeme šňůrky.

 

Šablony