Svátky

(Námět: Lernbasar.de)
  

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka nebo šablony
guma
černý permanentní fix
vodové barvy + štětec

Provedení

Čtvrtku si položíme na výšku.
Načrtneme si velkého zajíčka nebo použijeme šablony.
Obrys obtáhneme s permanentním fixem.

  

Obrázek rozdělíme zvlněnou čárou na menší části, které budeme vybarvovat.
Pokud k vybarvování zvolíme barevné fixy nebo vodové barvy, čáru kreslíme
s permanentním fixem.

Čáru začneme kreslit v levém horním rohu a postupujeme vodorovně na pravou
stranu a zase zpět. Čáru se snažíme nakreslit jedním tahem.
Čára se nesmí dotýkat sama sebe ani křížit.
Druhá možnost je, že čáru kreslíme svisle a zpět. Sloupec po sloupci postupujeme
na pravou stranu.

Jednotlivé části zajíčka vybarvíme např. s pestrými barvami nebo si vybereme
2 – 4 barvy, které se nám líbí.
Sousedící plochy vždy vybarvujeme s jinou barvou.

  

Šablona