Svátky

(Námět: kReatyWne prAce plaStyczNe)
   

   

Květná neděle

Tuto neděli se světí kočičky a vrbové proutky. To na památku slavného vjezdu Krista
do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu lidé na cestu házeli useknuté ratolesti stromů.
Nově posvěcené větvičky se vymění za staré, které se spálí.

V tento den by se nemělo nic péci, protože by se zapekl květ na stromech a bylinách
a nebylo by žádné ovoce. Také se polykaly svěcené kočičky, které měly zabránit
bolestem v krku po celý rok. Oblékaly se nové šaty a jiné se vyvěšovaly, aby v nich
člověk kvetl a zelenými ratolestmi se vymetalo obydlí, aby zahynula veškerá neřest.

Tradovalo se, že kdo o Květné neděli uřízne čarovný vrbový proutek, bude jej moci
použít, pokud najde zlaté vejce. To nosí černá slepice s bílou chocholkou, ale zanáší je.
Kdo vejce najde, zahrabe jej do slámy a před půlnocí jde na křižovatku lesní a polní
cesty a zde je položí. Vrbovým proutkem zamává k jihu, severu a východu a objeví se
duch a splní člověku každé přání.

Zdroj: https://prozeny.blesk.cz/kvetna-nedele-velikonoce - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
anilinové barvy + štětec
noviny nebo časopisy s černobílým textem
lepidlo
černý fix (např. CENTROPEN,  PERMANENT –M-)
lahvička s rozprašovačem + voda

Provedení

Čtvrtku postříkáme vodou z rozprašovače.
Zapouštíme modrou anilinovou barvu.
Je-li potřeba, nastříkáme vodu na ještě vlhkou barvu.
Výkres necháme uschnout.

   

S fixem nakreslíme větvičky jívy se stopkami.
Z novin vytrháme asi 3 cm dlouhé ovály, které přilepíme.
Můžeme si pomoci tak, že ze zbytku čtvrtky si vystřihneme ovál
a podle něj vytrháváme ovály z novin.
Dokreslíme obrysy kočiček.

   

 

Obměna

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tenké větvičky nebo špejle
tekuté temperové barvy (např. Creall)
malé kousky papírů, vlnité lepenky, tapet se strukturou ….
krabička na odhazování použitých papírků
papírové utěrky
černá tuš

Provedení

Příprava

Na jarní vycházce si nasbíráme tenké větvičky, které použijeme jako umělecké nástroje.

Pozadí - otisky

Připravíme si spoustu malých kousků papíru (obyčejný, vlnitý, tapeta se strukturou).
Na papírky vymáčkneme nebo natřeme větší množství barvy, položíme je na pozadí
a zakryjeme o něco větším kouskem jiného papíru (např. s papírovou utěrkou).
Rukou papírky přitlačíme na čtvrtku a vyhladíme. Papírky odloupneme a barvy
necháme uschnout.

   

   

Kreslení

S větvičkou (špejlí) a tuší  nakreslíme kočičky.