Svátky

(Námět: Výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová, Komárno)
 

Materiál a pomůcky

nabarvené čtvrtky A4,
zbytek světle zeleného a růžového papíru
tužka, bílá pastelka, černý fix
černá tekutá temperová barva Creall + paleta
plochý štětec, kulatý štětec
nůžky, lepidlo

Provedení

Během roku jsme nahromadili dekorované čtvrtky z jiných výtvarných činností
(bublinové mramorování, mramorování s pěnou na holení, cákání barvy) a čtvrtky,
na které jsme roztírali zbylé rozmíchané barvy.
Nyní máme na výběr z mnoha papírů, které můžeme použít jako pozadí.

Pokud nemáme dekorované čtvrtky, musíme si pozadí namalovat.
Na kreslicí karton A4 rozetřeme vodové barvy např. do pruhů (studené, teplé
barvy, analogické barvy …).

Nabarvenou čtvrtku si položíme na výšku.
S tužkou si nakreslíme velkou siluetu kočky.

  

Na paletu si nalijeme černou temperovou barvu Creall.

S neředěnou temperovou barvou a suchým plochým štětcem roztíráme barvu
po obrysu kočičky. Barvu roztíráme směrem ven. Množství barvy a roztírání
suchým štětcem si vyzkoušíme na nepotřebném kousku papíru.

  

  

S hustou barvou (co nejméně ředěnou vodou) vybarvíme siluetu kočky.

  

U podkladu z temperových barev jsme po zaschnutí nanesli ještě jednu vrstvu černé barvy.
U podkladu z vodových barev stačila jedna vrstva.

Ze světle zeleného papíru vystřihneme oči a s černým fixem dokreslíme zorničky.
Z růžového papíru vystřihneme čumák. S bílou pastelkou dokreslíme tlamu a vousy.

  

Šablony
  

https://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/zwarte-kat-0?version=print
https://cz.pinterest.com/pin/290130401009643382/