Roční období

 

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
vylisované listy
tuhé temperové barvy Playcolor
suché pastely
vodové barvy + štětec → pozadí

Provedení

Na stranu s výraznější žilnatinou rozetřeme tuhou temperovou barvu a list otiskneme.

 

Listy přibarvíme se suchými pastely.

   

Pozadí můžeme vyplnit s vodovými barvami.