Roční období

(Námět: Zborovna.sk)
  

  

  

  

Materiál a pomůcky

barevný karton 21 x 21 cm
kancelářský papír A4 a 15 x 15 cm
čerstvý list s výraznou žilnatinou (12 – 14 cm)
polystyrén asi 7 x 7 cm
bílá temperová barva + štětec + paleta
zbytek vlny
izolepa nebo samolepky
voskové nebo tvrdé pastely (GIOCONDA  HARD  PASTELS), olejové pastely
lepidlo

Provedení

Příprava materiálu

Kostku polystyrénu omotáme vlnou.
Konce vlny zajistíme samolepkou nebo izolepou.

  

Listy vložíme na několik hodin mezi staré noviny (papírové utěrky) a zatížíme.

Otisk mřížky


Vlnu natřeme s bílou temperovou barvou a tiskneme na barevný karton mřížku.

  

Frotování

Z voskového pastelu odstraníme papírový obal a přelomíme ho na polovinu.
List položíme pod papír s výraznou žilnatinou nahoru. Boční stranou pastelu
přejíždíme po povrchu listu a papíru tak dlouho, až se list zvýrazní.
Můžeme vyzkoušet různé pastely (tvrdý, olejový).
Nejzdařilejší list pečlivě vystřihneme.

  

Dokončení

Vystřižený list nalepíme na bílý podkladový papír 15 x 15 cm.
Papír s listem vlepíme do středu barevné mřížkované čtvrtky.