Roční období

 
  
Materiál a pomůcky

Obrázek 1

bílá čtvrtka (kreslicí karton) 19 x 19 cm
barevná čtvrtka nebo barevný papír 21 x 21 cm
9 čtverců z bílé čtvrtky o rozměru 5 x 5 cm
vodové barvy + tenký štětec
barevné fixy
černý permanentní fix
tužka, guma, pravítko
lepidlo

Obrázek 2

bílá čtvrtka (kreslicí karton) 19 x 19 cm
barevná čtvrtka nebo barevný papír 21 x 21 cm
9 čtverců z bílé čtvrtky o rozměru 5 x 5 cm
vodové barvy + štětec
zbytky barevných papírů, staré časopisy…..
kuchyňská houbička
nůžky, nůžtičky z manikúry
lepidlo

Provedení

Obrázek 1

Na zbytek čtvrtky si obkreslíme podle 10 Kč mince kruh
a vystřihneme → šablona sluníčka.
Do středu každé kartičky si obkreslíme kruh.
Sluníčkům dokreslíme různé paprsky a obličeje.
Obrysy obtáhneme s černým permanentním fixem.
Sluníčka vybarvíme s barevnými fixy a vodovými barvami.
 
Na bílý podklad 19 x 19 cm si tužkou a pravítkem vyznačíme pravidelné
rozestupy (1 cm)  pro jednotlivé dílky.
 
Ozdobené čtverce nalepíme.
Po zaschnutí lepidla vygumujeme pomocné linky.
Celý obrázek vlepíme do středu barevné čtvrtky.

Obrázek 2

Čtverce si navlhčíme s kuchyňskou houbičkou.
Čtyři čtverce nabarvíme se žlutou a oranžovou vodovou barvou,
další čtyři čtverce s modrou barvou.
Na poslední čtverec namalujeme slunce a vodu.
 

Ze zbytků barevných papírů vystříháme různé letní motivy
a nalepíme je na žlutooranžové čtverce.
 

Ze starých časopisů si vybereme vhodně barevné obrázky,
nastříháme z nich různě zvlněnou krajinu a nalepíme na modré čtverce.
 
Na bílý podklad 19 x 19 cm si tužkou a pravítkem vyznačíme pravidelné
rozestupy (1 cm)  pro jednotlivé dílky.
Ozdobené čtverce nalepíme.
Po zaschnutí lepidla vygumujeme pomocné linky.
Celý obrázek vlepíme do středu barevné čtvrtky.

Sluníčka