Roční období

   

   

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, guma
jemný permanentní fix (např. CENTROPEN,  DOCUMENT  LINER  0,1)
vodové barvy + štětec
různé tvary skleniček, citron, máta

 

Provedení

Děti si prohlédnou skleničku, kterou budou kreslit. Vysvětlíme jim, že horní okraj
skleničky má ve skutečnosti kruhovitý tvar, ale vidíme ho jako zploštělý kruh (elipsu).
Viděný tvar horního okraje se mění podle polohy sklenky. Zvedáme-li sklenku, kruh se zužuje.  Postavíme-li sklenku níže, než je úroveň očí (v nadhledu), kruh se rozšíří.

   
 
S ohledem na velikost papíru, bude sklenka větší, než ve skutečnosti.
Vyznačíme si rozměry sklenky (výška, šířka) i  dalších předmětů např. citronu.
Načrtneme si proporce jednotlivých předmětů.
 
Když jsme s kresbou spokojeni, obtáhneme linky s jemným permanentním fixem
a vygumujeme náčrtové linie.

Obrázek dokončíme s vodovými barvami.

   

Kreslení skleničky

Při kreslení oblých nádob postupujeme asi takto:
-    nakreslíme si osu a vyznačíme si velikost nádoby (obr. 1)
-    uvědomíme si, kde asi leží horizont
-    nakreslíme horní okraj, odhadneme poměr vedlejší a hlavní osy elipsy, elipsu
     nakreslíme (zpočátku si vyznačujeme obě osy elipsy, popřípadě elipse opíšeme
     obdélník)
-    nakreslíme dno, je-li nádoba kreslena z nadhledu, je elipsa dna oblejší (obr. 2)
-    doplníme obrys nádoby (obr. 3)


  
              1                                    2                                     3

Opatrně vygumujeme osu a pomocné čáry (obr. 4).
Vygumujeme vnitřní část dolní elipsy (obr. 5).
Dno sklenice je mnohem silnější než stěny, nakreslíme ho pomocí zakřivené čáry.
Stěny nakreslíme v blízkosti obrysů, protože jsou tenké (obr. 6).
    
                  4                                    5                                    6

Osa slouží jen jako prostředek k ověření, zda je kresba správná. Chyby opravujeme od oka.
Pokud je schopnost našeho oka v odhadu dostatečně rozvinuta, osu a pomocné čáry nekreslíme.