(Námět: KIDS & GLITTER, 3. roč.)

 
Co si dokážete představit, když vidíte jen čáry nebo nějaký tvar na kousku papíru?

Materiál a pomůcky

papír s předtištěnými tvary
tužka, guma
pastelky
tenký černý fix

Provedení

Rozdáme papír s předtištěnými tvary. Děti doplní tvar v každém čtverci podle vlastní fantazie.
Vzniklý obrázek vybarví. 
 
http://www.lbrummer68739.net/wp-content/uploads/2010/09/Do-you-see-what-I-see.pdf