(Námět: Lernbasar)
    

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka, kružítko, pravítko, guma
černý permanentní fix
anilinové vodové barvy + štětec
kruhový vyřezávač – nemusí být

Provedení

Čtvrtku si položíme na výšku.

Pomocí kružítka sestrojíme do levého nebo pravého dolního rohu čtvrtkruh
(r = 10,5 cm).

Dále si nakreslíme pomocnou čáru, která nám pomůže určit velikost okvětního lístku.

Běžné kružítko nelze rozevřít na poloměr 19,5 cm. Použili jsme kruhový vyřezávač
a vyříznutý čtvrtkruh jsme použili jako šablonu.
Nebo si můžeme vyznačit body ve vzdálenosti 9 cm od již sestrojeného čtvrtkruhu
a spojit je.

  

Nakreslíme první řadu plně viditelných okvětních lístků.
Ve středu každého lístku nakreslíme svislou čáru.
Druhá řada okvětních lístků je částečně skrytá za první řadou.
Lístky kreslíme do mezer mezi okvětní lístky první řady.

Všechny linky obtáhneme s černým permanentním fixem.
Nepotřebné linky tužkou opatrně vygumujeme.

      

Malování

Střed slunečnice namalujeme s hnědou nebo oranžovou barvou.
Okvětní lístky jsou žluté a stíny znázorníme s oranžovou barvou.

  

 

Pozadí namalujeme sytě modrou barvou, aby vynikla žlutá slunečnice.

 

Obrázky můžeme vystavovat jednotlivě (svisle i vodorovně nebo otočené o 180˚).

    

Pokud chceme, můžeme spojit 4 obrázky do nového uměleckého díla.
Na dvou obrázcích musí být slunečnice nakreslená vlevo a na druhých dvou vpravo.