(Námět: Fun Art 4 Kids,   4. – 5. roč.)
     

Materiál a pomůcky

barevné papíry A4
čtvrtka (kreslicí karton) A4
tužka, kružítko
kancelářská děrovačka
nůžky
lepidlo
vodové barvy + štětec
kuchyňská houbička

Provedení

Čtvrtku navlhčíme houbičkou a vybarvíme s vodovými barvami.
Na rubovou stranu suché čtvrtky si tužkou nakreslíme jednoduché tvary.
Na dvou až třech místech sestrojíme s kružítkem tři polokružnice.
      
      

Vybereme si podkladový papír (zde žlutý a červený).
Vystřihneme tvary z nabarvené čtvrtky a naaranžujeme si je na žlutý papír.
Vystřihneme polokružnice a tvary rozsuneme nebo překlopíme.
Když jsme spokojeni, tvary přilepíme.
Po zaschnutí světle žlutý papír zastříhneme po obvodu do oblouků
a přilepíme na červený papír.
Ze zbylého nabarveného papíru vytvoříme stejným způsobem druhou koláž.
Z odstřižků kancelářskou děrovačkou vyrazíme několik koleček a přilepíme je na koláž.