hedvábné papíry                                                ubrousky

Inspirováno dílem Wild Ball Flower od Gale Kaseguma.

Abstraktní umění (z lat. abstractus – odtažitý) je nekonkrétní, neobjektové, nefigurativní, někdy označované i jako čisté umění.


Proudy abstraktního umění

Ve výtvarném umění se jedná o značně různorodý proud, ať už svými východisky, nebo cíli, představami o společenské funkci umění, vztahem k zobrazování, anebo způsobem tvorby. Těmito aspekty lze abstraktní umění rozdělit do dvou proudů. Jeden vychází ze základních prvků výtvarného umění (tvar, obrys, barva, světlo, linka, křivka), které nejsou vázány na reálné objekty. Přes rezignaci na jejich zobrazení není upuštěno od obsahu, sdělení a smyslu výtvarného díla. Druhý proud naopak ze skutečnosti vychází, nezobrazuje ji konkrétně, nýbrž ji tvarově a barevně zjednodušuje.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Abstraktní_umění - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
hedvábné papíry (lze nahradit jednou vrstvou ubrousku)
zbytek kartonu → šablony kruhů
ostré nůžky
lepidlo v tyčince
podložka na modelování

 

Provedení

Ze světlých barev hedvábných papírů nastříháme různě velké čtverce,
které nalepíme na pozadí.
Lepidlem potíráme celou plochu čtverce. Použijeme lepidlo v tyčince.
Tekutá lepidla zanechávají na hedvábném papíru skvrny.

   

K dolnímu okraji nalepíme proužek hedvábného papíru → stůl.
Obdélník vysoký asi 13 cm přeložíme na polovinu a vystřihneme vázu.

Pustíme se do květů. Z hedvábného papíru vystřihneme různě velké kruhy.
Přidáme několik listů ve tvaru trojúhelníku.

    

Poznámka

Práce není vhodná pro mladší děti.
Stříhání a lepení hedvábných papírů (ubrousků) vyžaduje již určitou zručnost.

Šablony – kruhové květy

Nejmenší kruh má průměr 1 cm, největší 4,5 cm.