Příroda

 

Ředkvička je kořenová zelenina. Kořen je kulovitý nebo válcovitý, různě zbarvený. Barva se pohybuje od bílé až k červeným nebo fialově zabarveným. Existují i odrůdy červenobílé nebo žluté kulaté a bílé protáhlé.
Jedlé jsou i listy ředkviček.
Ředkvička pochází z Asie. Jako kulturní rostlina se však hojně vyskytovala i ve Středomoří. Vedle česneku a cibule ji dobře znali a používali již staří Egypťané v době staveb pyramid. V českém prostředí se objevila poměrně pozdě, až ve druhé polovině 18. století.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ředkvička - výňatek

Materiál a pomůcky

kreslicí karton A4
tužka
jemný permanentní fix (např. CENTROPEN,  LINER  DOCUMENT  0,1)
vodové barvy + štětec, plochý štětec
papírová utěrka
ředkvička nebo fotografie ředkvičky
noviny

Provedení

Podle předlohy si načrtneme ředkvičku.
Začneme bulvou ve spodní polovině čtvrtky, vyznačíme si hlavní
žilky listů, dokreslíme listy.

   

   

Náčrt obtáhneme s jemným permanentním fixem.
Obrázek vybarvíme s vodovými barvami.
Odlesky světla znázorníme tak, že barvu odsajeme s kouskem papírové utěrky.

    

   

Šedou barvou namalujeme vržený stín.
Vržený stín = stín na ploše pod ředkvičkou a v její blízkosti, který odpovídá
vnějšímu tvaru ředkvičky.

 

Pracovní plochu zakryjeme novinami a na pozadí rozprášíme modrou barvu.
Plochý štětec namočíme do barvy, a pak ho podržíme nad papírem.
Prstem přejíždíme po štětinách tak, aby barva skapávala na papír.

 


Omalovánka

 
http://coloring-4kids.com/radish-vegetables-coloring-pages-for-kids-printable-free/